Naše Služby


Výkopové prace

základy pre domy, plot, garáž, terasu, altánok, ...
prípojky - voda, elektrika, plyn, ...
jamy pre studne, šachty, ...
žumpy a čističky odpadových vôd alebo zberné nádoby


Terénne úpravy

zrovnávanie pozemku pri nerovnom, hrbolatom teréne, ...
stiahnutie ornice, premiestnenie prebytočného materiálu, ornice, ...
navážka a rozplanírovanie zeminy, ...


Zimná údržba

odpratávanie snehu na parkoviskách, čerpacích staniciach, ...


Búracie práce

realizujeme demolácie menšieho rozsahu
(staré domy, betónové plochy, prízemné objekty)
búracie práce a odvoz odpadu


Vykládka tovaru


Prenájom malej stavebnej mechanizácie